Hizmetler

Muhasebe ve Mali Müşavirlik

 

 • Muhasebe Kayıtlarının Tutulması ve Yasal Defterlere Aktarılması
 • Muhasebe Kayıtlarının Revizyonu (Şirket içinde Kontrolü)
 • Vergi Danışmanlığı (Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin)
 • Vergi Beyannamelerinin Hazırlanması
 • Sosyal Güvenlik Kanunu ve İş Kanunu Danışmanlığı
 • Yeni Ticaret Kanunu Danışmanlık ve Uygulamaları

Şirket Nevi Değişiklikleri ve Ticaret Sicil İşlemleri

 

 • Ana Sözleşme Tanzim ve Tadilleri
 • Şirket Kuruluşları & Birleşmeleri & Devralmaları & Tasfiyeleri
 • Hisse Devri İşlemleri
 • Sermaye Artırımı – Azaltımı
 • Adres Değişikliği
 • Genel Kurullar
 • Müdür Atamaları (Yetki Devri – İptali)

Yönetim Danışmanlığı

 

 • Muhasebe Sisteminin Kurulması ve Kontrol Edilmesi
 • Süreçlerin Denetimi ve Sistem Analizi
 • Yönetici ve Personel Eğitimi
 • Mali Analiz ve Raporlama
 • Bütçe Uygulamaları

Hibe ve Teşvik Danışmanlığı

 

 • Kosgeb Destekleri
 • Kırsal Kalkınma Ajansı Hibe Programları
 • İzka ve Zafer Kalkınma Ajansı Destekleri
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ve İşkur Teşvikleri
 • Vergisel Teşvikler

Bordro Danışmanlığı

 • Ücret Hesap Pusulalarının Basılması
 • Muhasebe Kaydı İşlemlerinin Yapılması
 • İşten Çıkış Hesaplamaları ve Belgelerinin Hazırlanması
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplamaları
 • Sgk Aylık Prim Hizmet Belgelerinin Onaylanması
 • İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgesi İşlemleri
 • Çalışamazlık Belge Girişi İşlemleri
 • Yıllık İzin Bakiyesinin Takibi
 • Türkiye İş Kurumu Evraklarının Düzenlenmesi
 • Aylık Ayrıntılı İnsan Kaynakları Raporlarının Hazırlanması
 • Yıllık Personel Maliyet Bütçesinin Hazırlanması